Forside

Mona Madsen www.monamadsen.dk

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal - for LokalListen (L)

Klar til en ny periode i byrådet!

LokalListen får i perioden 2018-21 tre mandater i Rudersdal Kommunes byråd.

 

Jeg får igen plads i Kultur- og fritidsudvalget, hvor jeg vil fortsætte arbejdet for, at de kommunale midler på alle områder bidrager til at skabe mere aktivt liv i kommunen.

En facilitetsanalyse fra Idrættens Analyseinstitut, marts 2013, viste at selv om idrætsudøvere oplever at der mangler plads i hallerne, står mange haller tomme i mange timer ugentligt, eller de udnyttes kun delvist. Mit håb var at det kunne afhjælpes - fx med et mere effektivt bookingsystem, opdeling af haller, nye tildelingskriterier o.l. - og noget er der sket, men der er brug for nyt halbyggeri i Holteområdet, og jeg mener ikke at en renovering af Dronninggårdskolens gymnastiksale er den optimale løsning for foreningslivet.

Det er lykkedes mig at få rusket lidt op i den meget fastlåste tildeling af støtte til kulturelle foreninger, således at der i prioriteringen af midler lægges vægt på om aktiviteterne er til bred og kvalitetspræget gavn for kommunens borgere, men det absurde forhold at Vedbæk Garden støttes med flere hundrede tusinde årligt har Venstre desværre låst fast indtil 2019.

 

Det er også lykkedes mig at få de mange tusind kommunalt indkøbte kunstværker lidt i spil.. Kommunen skal ikke være kunstmuseum, og frem for at værkerne står og støver i depotet, ser jeg hellere at de kommer i omløb, og at noget udskilles for at give råd og plads til nye værker. I 2016 blev 43 værker besluttet udskilt, men jeg kunne ikke medhold i at de skulle sælges og dermed finansiere nye indkøb - flertallet ønskede at forære dem væk til at klippe i stykker til billedskolecollager, eller til loppemarkeder; men det mener jeg strider imod kommunens pligt til at handle økonomisk fornuftigt. Vi venter stadig på Statsforvaltningens svar på det stridspunkt.

 

På biblioteksområdet fik jeg gennemført, at Birkerød Bibliotek ligesom kommunens 3 andre biblioteksafdelinger giver borgerne adgang til "Åbent Bibliotek" uden for de betjente åbningstider, således at de indbydende bibliotekslokaler eksempelvis også kan bruges til mødested for borgerne i aftentimerne. Derimod har der endnu ikke været opbakning til mit forslag om at biblioteket – nu hvor der kun er borgerservice i Holte – også skal tilbyde enkle borgerserviceopgaver såsom pas og kørekort, udlevering af batterier til høreapparater m.m.

 

I den kommende periode kommer jeg også til at sidde i Social- og sundhedsudvalget. Det bliver et helt nyt, stort område for mig, og der bliver sikkert nok at tage fat på.

 

På begge områder håber jeg, at I borgere vil fortælle mig eller mine kolleger om problemer, gode ideer og oplagte forbedringsmuligheder. Vi er her jo på jeres vegne og er altid klar til at lytte.

 

Mit slogan ved valget i 2013 var "Frisk luft", og jeg har igennem mine første år i kommunalbestyrelsen forsøgt at leve op til det ved at grave mig ned i forvaltningsindstillinger og stille masser af opklarende spørgsmål, når noget virker for indforstået eller forudindtaget. Helt generelt synes jeg ofte, at dagsordenerne er meget fastlåste i anbefalingerne af, hvad vi skal beslutte, og uden beskrivelser af alternative løsninger. Man kan let komme til at føle sig som et gummistempel! Det falder ikke i god jord hos alle udvalgsmedlemmerne, når jeg forsøger at få nogle principielle diskussioner af hvilke aktiviteter vi eksempelvis finder mere støtteværdige end andre. "Vi skal jo ikke være sagsbehandlere", er en irettesættende replik jeg har hørt flere gange - ofte efterfulgt af en kommentar om at "vi andre har tillid til forvaltningen, derfor følger vi dens indstillinger"... Jamen, det er da ikke derfor vi er blevet politikere?? Al respekt for embedsmændenes/-kvindernes faglige rådgivning, men vi har vel også selv holdninger?

 

Jeg håber, at der kan komme lidt mere borgerengagement ind også i kommunalbestyrelsesmøderne. Vi kunne f.eks. starte med at omdøbe "kommunalbestyrelsen" til "byrådet" - 4 stavelser sparet, og langt mindre uld i munden... Men det er jo kun kosmetisk. Forretningsordenen bør ændres, så det tillades borgere at stille spørgsmål i spørgetiden også om de sager, der er på dagens møde - og derudover vil jeg foreslå, at der i tilknytning til byrådsmøderne holdes små temamøder med borgerinddragelse - eksempelvis om skolereformen, om pladsanvisningssystemet, om kulturpolitikken osv. For at fremme borgerinddragelsen har vi fra Lokallisten stillet forslag til kommunalbestyrelsen om at vi skal kunne tage forslag på dagsordenen, hvis mindst 250 borgere anmoder os om det. Det blev nedstemt. - Og i øvrigt støtter jeg Liberal Alliances forslag om at møderne skal kunne ses via web-tv eller som minimum høres som podcast.

 

Følg mig på facebook - eller skriv til mig, hvis du vil på en særlig mailingliste, hvor vi kan sparre om dagsordener og aktuelle emner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så skriv til mig på

 

info@monamadsen.dk

Se også

Lokallistens hjemmeside

 

og følg Lokallisten på facebook