Hvad står jeg for

Mona Madsen www.monamadsen.dk

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Rudersdal - for LokalListen (L)

Frisk luft

Et af mine mål med at stille op var at ændre den lukkede og arrogante politiske kultur - for i stedet at lægge diskussioner åbent frem, lytte til borgerne og erkende, når man bliver klogere. Eksemplet med Vasevej, NemPlads, Triatlon-ruten. Holtehal 3 m.m. viser, at selvkritik og mod til at ændre dårlige beslutninger har trange kår.

Jeg ville også gøre Rudersdal Kommune til en bedre arbejdsplads – trygge medarbejdere, som tør tænke selv, og som ikke bindes ind i overflødigt bureaukrati, kan drive kommunen langt videre. I den forløbne periode har vi ganske vist fået oprettet en whistleblowerordning, men cheferne i kommunen reklamerer ikke for den, og jeg hører stadig om dårlige chefer og medarbejdere, som pakker relevant kritik ned af frygt for fyring.

Vi skal væk fra den stive kassetænkning, og hellere forebygge end lappe på skader. Eksempel: Hellere lidt dyrere kvalitet, god plads og individuel omsorg i den tidlige alder end meget dyrere foranstaltninger, når et svigtet barn kommer ud af kurs… Og hellere små, nære institutioner og skoler som er med til at holde liv i lokalsamfundene end millionudbygning af store huse, som også kræver nye skoleveje etc.

 

Lokalsamfundene skal holdes i live med institutioner, skoler, kultur og gode trafikforbindelser. Jeg er glad for, at vi sammen med C havde held til at stoppe den snigende aflivning af Høsterkøb Skole, og vi stadig har tilbud om skovbørnehave - men der skal fortsat kæmpes for at bevare de små institutioner og dagplejen, og for i det hele taget at have et forsvarligt niveau på børneområdet.

 

Idræts- og kulturlivet er med til at gøre os til en attraktiv bokommune, og vi skal derfor sørge for at man overalt i kommunen har mulighed for aktiv deltagelse og oplevelser. Jeg vil hellere bruge penge på borgernes egne aktiviteter end på prestigebegivenheder som cykel-VM.

 

Erhvervslivet skal have gode vilkår, og et af midlerne er at effektivisere den kommunale sagsbehandling, som undersøgelser viser er for dårlig.Vi må kunne lære af de kommuner, som gør det bedre.

 

Vi skal tænke på miljøet og på vores efterkommere - støtte vedvarende energi, og begrænse forurening eller belastning af vores unikke natur. Jeg går ind for en bedre affaldssortering, og at borgerne får lov til at klunse på genbrugspladsen.

 

 

 

 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, så skriv til mig på

 

info@monamadsen.dk

Se også

Lokallistens hjemmeside

 

og følg Lokallisten på facebook